Naiste Ööde Filmifestival NÖFF on varakevadine festival Raplas, mille fookuses on naine.

Naiste Ööde Filmifestival NÖFF on 2019 aastal Raplas asutatud kõiki kaasav festival, millega tõstetakse esile naisi kogu nende ilus ja võimsuses. NÖFF-il esitletakse naisi nii kaamera ees kui selle taga. Naised on festivali keskmeks. Naised on nii kirjutajate lugudes, kunstnike töödes, filmides kui ka loojateks ise. Kõik filmid, mis NÖFF-il linastuvad peavad olema loodud naiste poolt, naiste jaoks või kirjeldavad naiste kogemusi. Oodatud on filmid erinevatest riikidest, eri rahvuste esindajatelt ja seda olenemata autori soost. Igal aastal on festivalil üks läbiv teema, et ergutada olulisi arutelusid.

Miks meile filmifestival, mis keskendub vaid naistele, naissoost autoritele ja lugudele, mis jutustavad meile naiste kogemustest? Rahvusvahelised uuringud on näidanud, et filmitööstus on endiselt väga seksistlik. On leitud, et koguni 99% kõikidest naistest, kes filmi- ja teletööstuses töötavad, on kogenud seksismi. See on kooskõlas asjaoluga, et naised esindavad filmitööstuses väga väikest osa. Naised on vähemuses nii režissööride, stsenaristide, produtsentide kui ka teiste filmitööstuse rollide puhul. Sellest ka tõsiasi, et naisi näidatakse filmides senini väga stereotüüpselt ja ebarealistlikult. Samas näitavad uuringud, et filmide puhul, mille loomisel on kaasatud vähemalt üks naissoost režissöör, on olulistesse rollidesse palgatud ka oluliselt rohkem naisi. Naised toetavad naisi. Naised on väärt ärakuulamist. Naised peavad olema nähtavamad nii kaamera ees kui selle taga.

NÖFF on platvormiks professionaalsetele autoritele, kunstnikele, artistidele ja filmitegijatele, olgu nad alles alustamas või juba tuntud tegijad. NÖFF on võtnud eesmärgiks pakkuda kvaliteetset sisu, meelelahutust ja edasiviivaid arutelusid, et avardada festivalil osalejate maailmapilti, sillutades sellega teed naiste parema homse nimel. Raplas on kultuur ja seltsielu hinnatud ja NÖFF on Rapla kogukonnale saanud oluliseks tähtsündmuseks nii meelelahutuse kui kodanikuaktiivsuse võtmes.

NÖFF 2024 keskendub naiste ja võimu suhetele.

NÖFF 2023 viis meid teekonnale naiste tervise teemadel.

NÖFF 2022 võttis sihikule unustamatud naised läbi ajaloo.

NÖFF 2021 teemaks olid keskkonnaprobleemid.

NÖFF 2020 oli pühendatud emadusele ja ka lastetusele.

NÖFF 2019 oli kõige esimene ja käsitles väga rasket, aga olulist teemat nagu lähisuhtevägivald ja naised.

NÖFF on Pimedate ÖödeFilmifestivali partnerfestival ja PÖFF-i juht Tiina Lokk-Tramberg on NÖFF-i  patroon.

FILMID 2023

TÄNAME KÕIKI NEID, KES ON TOETANUD NÖFFI!

Kui ka Sina soovid anda meile hoogu, siis Sinu panus on oodatud
Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ kontole: Swedbank EE502200221070434731.

Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ ja Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA viivad ühise projekti raames ellu viienda Naiste Ööde Filmifestivali NÖFF. Projekti toetab Raplamaa Partnerluskogu LEADER toetusmeede 3 kogukonna edendamine, perioodil september 2022 kuni september 2023.

Projekti eesmärk on mitmekesistada maapiirkonnas elavate inimeste kultuuritarbimist, näidata maapiirkonnas elamist kui võrdväärset suurlinnadega ning panna kaasa mõtlema ühiskonna valupunktidele ja olulistele teemadele.